พระมหาชนก  : ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ 

 

มอบองค์กรหลักฯวางแผนกระจายอำนาจ
 • 14 March 2017
 • 1016
 • 0
        ปลัด ศธ. เร่งทุกองค์กรหลัก ศธ.วางแผนงานกระจายอำนาจให้ ศธภ.-ศธจ.รับผิดชอบ ชี้ ศธจ.และ ศธภ.จะต...
Read More
ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ
 • 11 January 2017
 • 1305
 • 0
ประกาศแล้ว! ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ ปลดล็อกปัญหาขัดข้อง      ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง คําสั่ง...
Read More
ETV สนองนโยบาย กศน.ปรับผังรายการปี 60 เดินหน้าเจาะกลุ่มเป้าหมายอาชีพ
 • 7 January 2017
 • 1221
 • 0
         นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. กล่าวในการมอบนโยบายแก่ทีมผลิตและโปรดิวเซอร์ราย...
Read More
View all news
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM
 • 21 Jun 2017
 • 142
 • 0
  สะเต็มศึกษา  (STEM Education)        คำว่า “สะเต็ม” หรือ &...
Read More
แผนการเรียนรู้รายบุคคล
 • 19 Apr 2017
 • 4775
 • 0
  ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (Individual Learning Program)   แผนการเ...
Read More
แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล
 • 17 Feb 2017
 • 3027
 • 2
  แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ  2560        แผนปฏิ...
Read More
แผนการสอน ม-ปลาย
 • 3 Jan 2017
 • 10671
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย      แผนการจัดการเ...
Read More
แผนการสอน ม-ต้น
 • 3 Jan 2017
 • 11881
 • 1
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น       แผนการจัดการเ...
Read More
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
 • 27 Dec 2016
 • 2106
 • 0
            การดำเนินธุรกิจการค้าเป็นอาชีพที่มีความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในยุคปัจจุบัน...
Read More
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 • 27 Dec 2016
 • 4432
 • 0
            กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง คือกลุ่มอาชีพที่เน้นเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง โ...
Read More
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
 • 27 Dec 2016
 • 2598
 • 0
            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วย...
Read More
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 Dec 2016
 • 2144
 • 0
        ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลก...
Read More
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 • 27 Dec 2016
 • 2226
 • 0
            เกษตรกรรม เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบ...
Read More
แบบเรียนรายวิชาเลือก
 • 26 Dec 2016
 • 11544
 • 1
เอกสารประกอบรายวิชาเลือก รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ &nbs...
Read More
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • 26 Dec 2016
 • 4692
 • 0
  แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ           แผนจุลภาค กศน.ตำบล...
Read More
View all article