ข่าวการศึกษา

 

ดร.กล้า สมตระกูล ชี้การจัดการเรียนรู้ "แบบออนไลน์" คือปัจจัยความสำเร็จและทางรอดในการจัดการเรียนรู้ "แบบ กศน." ในยุคไทยแลนด์ 4.0
 • 7 10월 2017
 • 863
 • 0
การจัดการเรียนรู้ "แบบออนไลน์" คือปัจจัยความสำเร็จ และทางรอดในการจัดการเรียนรู้ "แบบ กศน." ในยุคไทยแลนด์ 4.0 &...
Read More
มอบองค์กรหลักฯวางแผนกระจายอำนาจ
 • 14 3월 2017
 • 1148
 • 0
        ปลัด ศธ. เร่งทุกองค์กรหลัก ศธ.วางแผนงานกระจายอำนาจให้ ศธภ.-ศธจ.รับผิดชอบ ชี้ ศธจ.และ ศธภ.จะต...
Read More
ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ
 • 11 1월 2017
 • 1430
 • 0
ประกาศแล้ว! ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ ปลดล็อกปัญหาขัดข้อง      ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง คําสั่ง...
Read More
View all news
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM
 • 21 6월 2017
 • 1682
 • 0
  สะเต็มศึกษา  (STEM Education)        คำว่า “สะเต็ม” หรือ &...
Read More
แผนการเรียนรู้รายบุคคล
 • 19 4월 2017
 • 7046
 • 0
  ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (Individual Learning Program)   แผนการเ...
Read More
แผนการสอน ประถม
 • 23 12월 2016
 • 15125
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ ประถมศึกษา       แผนการจัดการเรียนกา...
Read More
แผนการสอน ม-ต้น
 • 3 1월 2017
 • 20764
 • 5
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น       แผนการจัดการเ...
Read More
แผนการสอน ม-ปลาย
 • 3 1월 2017
 • 17823
 • 6
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย      แผนการจัดการเ...
Read More
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 12월 2016
 • 2463
 • 0
        ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลก...
Read More
คำอธิบายรายวิชา
 • 26 12월 2016
 • 5897
 • 2
  คำอธิบายรายวิชา        กศน. สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้พัฒนาและรวบรวบระบบ...
Read More
แบบเรียนรายวิชาเลือก
 • 26 12월 2016
 • 16358
 • 2
เอกสารประกอบรายวิชาเลือก รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ &nbs...
Read More
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • 26 12월 2016
 • 6102
 • 0
  แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ           แผนจุลภาค กศน.ตำบล...
Read More
View all article