แผนการเรียนรู้รายบุคคล
 • 19 เมษายน 2017
 • 638
 • 0
  แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (Individual Learning Program)   ตัวอย่าง .. แผ...
อ่านต่อ
แผนการสอน ประถม
 • 23 ธันวาคม 2016
 • 3956
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ ประถมศึกษา       แผนการจัดการเรียนกา...
อ่านต่อ
แผนการสอน ม-ต้น
 • 3 มกราคม 2017
 • 7738
 • 1
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น       แผนการจัดการเ...
อ่านต่อ
แผนการสอน ม-ปลาย
 • 3 มกราคม 2017
 • 6767
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย      แผนการจัดการเ...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 1844
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มา : สำนักงาน...
อ่านต่อ
คำอธิบายรายวิชา
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 3170
 • 0
  คำอธิบายรายวิชาเลือก        กศน. สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้พัฒนาและรวบรว...
อ่านต่อ
แบบเรียนรายวิชาเลือก
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 9106
 • 0
เอกสารประกอบรายวิชาเลือก รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ &nbs...
อ่านต่อ
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 4248
 • 0
  แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ           แผนจุลภาค กศน.ตำบล...
อ่านต่อ
เทียบระดับการศึกษา
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 1801
 • 0
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับกา...
อ่านต่อ
แผนการสอนวิชาเลือก
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 4569
 • 0
แผนการสอนรายวิชาเลือก ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย     &nbsp...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2259
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพอุสาหกรรม แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. คว...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 1821
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพพานิชยกรรม แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. ค...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 3123
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. ควา...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 1985
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. คว...
อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล
 • 17 กุมภาพันธ์ 2017
 • 2452
 • 1
  แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ  2560        แผนปฏิ...
อ่านต่อ
แผนการสอนบูรณาการ
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 2118
 • 0
   แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนการสอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (รายวิชา ทักษะกา...
อ่านต่อ