แผนการเรียนรู้รายบุคคล 

(Individual Learning Program)

 

ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ (ประถม-กลุ่มผู้สูงอายุ)
ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ (ม.ต้น-กลุ่มผู้ว่างงาน)
ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ (ม.ปลาย-พนักงานบริษัท)

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 

ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)