แผนการเรียนรู้รายบุคคล

 

ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล 

(Individual Learning Program)

 

แผนการเรียนรู้รายบุคคล (ประถม-เลี้ยงไก่ พืชสมุนไพร)
แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (ประถม-ผู้สูงอายุ)
แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (ม.ต้น-ผู้ใช้แรงงาน)
แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (ม.ปลาย-ช่างยนต์)
แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (ม.ปลาย-คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 

ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)