คำอธิบายรายวิชาเลือก

       กศน. สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้พัฒนาและรวบรวบระบบหลักสูตรรายวิชาเลือก เพื่อประกอบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมกับสภาพทางสังคมของแต่ละพื้นที่ รายละเอียดเอกสารประกอบด้วยรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ "ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศคกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย" กรุณาคลิกที่ลิงค์ หรือ "คลิกที่นี่" เพื่อเข้าสู่ระบบ

 ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศคกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

ขั้นตอนการใช้งาน

1. คลิกที่ลิงค์รูปภาพด้านบน เพื่อเข้าสู่ระบบ (ตามภาพ)

2. เลือก "ระบบค้นหาข้อมูลหลักสูตร "รายวิชาเลือก หรือ รายวิชาบังคับ"

3. ค้นหาข้อมูลรายวิชาที่ต้องการ ทำการคลิก "เปิดไฟล์" และบันทึกข้อมูลที่ต้องการ

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email