แบบเรียนรายวิชาเลือก

เอกสารประกอบรายวิชาเลือก

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ
 
รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ระดับประถมศึกษา รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมุดบันทึกกิจกรรม รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ระดับประถมศึกษา สมุดบันทึกกิจกรรม รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมุดบันทึกกิจกรรม รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
ชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว12010 ชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว22010 ชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว32010
สมุดบันทึกกิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว12010 สมุดบันทึกกิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว22010 สมุดบันทึกกิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว32010
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032
สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032

 
 
 
 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 

ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์ : นายอาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

ดรุณี ทิพสูตร at 5 กรกฎาคม 2017 10:10
ขอบคุณนะค่ะ ที่รับเป็นสมาชิกค่ะ
วิธัญญา ภู่ชัย at 21 มิถุนายน 2017 22:53
เข้าดูแผนการสอนไม่ได้