กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

     

      เกษตรกรรม เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม การศึกษาด้านเกษตรกรรมถูกเรียกว่า เกษตรศาสตร์ สินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้แก่อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และวัตถุดิบ อาหารที่เฉพาะได้แก่(เมล็ด)ธัญพืช ผัก ผลไม้ น้ำมันปรุงอาหาร เนื้อสัตว์และเครื่องเทศ เส้นใยรวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ป่าน ผ้าไหมและผ้าลินิน วัตถุดิบได้แก่ ไม้และไม้ไผ่ วัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆมีการผลิตจากพืช เช่นเรซิน สีธรรมชาติ ยา น้ำหอม เชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ใช้ประดับเช่นไม้ตัดดอกและพืชเรือนเพาะชำ กว่าหนึ่งในสามของคนงานในโลกมีการจ้างงานในภาคเกษตร เป็นที่สองรองจากภาคบริการเท่านั้น แม้ว่าร้อยละของแรงงานเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

 

เกษตรกรรม

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551 

 
1. หลักสูตร การเลี้ยงแพะเนื้อ
2. หลักสูตร การเลี้ยงหมูหลุม
3. หลักสูตร การทำปุ๋ยชีวภาพ 
4. หลักสูตร การปลูกยางพารา
5. หลักสูตร การขยายพันธุ์พืช
6. หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
7. หลักสูตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
8. หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
9. หลักสูตร การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
10. หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์
11. หลักสูตร การผลิตน้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
12. หลักสูตร การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ
13. หลักสูตร การเลี้ยงปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญา
14. หลักสูตร การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พาณิชยกรรม เฉพาะทาง อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email


ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)