หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

รายละเอียด : กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.

ความสำคัญ : หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นได้ปรับปรุงจากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแต่ละจังหวัดพัฒนาเป็นฉบับร่างมาแล้ว สำนักงาน กศน. นำมาพัฒนาเนื้อหาสาระให้ครบวงจรและกำหนดระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบเอกสาร : Word , pdf

อัพโหลดเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

ข้อมูลโดย : อาคม  จันตะนี 

 

เกษตรกรรม

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551 

 
1. หลักสูตร การเลี้ยงแพะเนื้อ
2. หลักสูตร การเลี้ยงหมูหลุม
3. หลักสูตร การทำปุ๋ยชีวภาพ 
4. หลักสูตร การปลูกยางพารา
5. หลักสูตร การขยายพันธุ์พืช
6. หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
7. หลักสูตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
8. หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
9. หลักสูตร การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
10. หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์
11. หลักสูตร การผลิตน้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
12. หลักสูตร การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ
13. หลักสูตร การเลี้ยงปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญา
14. หลักสูตร การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พาณิชยกรรม เฉพาะทาง อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email


ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)