กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์

 

      ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์  หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู่รู้ทัน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ควรจะประกอบไปด้วย 3  ประการ คือ  1) สิ่งใหม่ (new, original) เป็นการคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มีอยู่เดิม ที่ไม่เคยมีใครคิดได้มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทั่งความคิดเดิมๆ ของตนเอง  2) ใช้การได้ (workable) เป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกว่าการใช้เพียง "จินตนาการเพ้อฝัน" คือ สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจริง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ ของการคิดได้เป็นอย่างดี 3) มีความเหมาะสม เป็นความคิดที่สะท้อนความมีเหตุมีผล ที่เหมาะสม และมีคุณค่า ภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

 

ความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 
1. หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยกระดาษกล้วย
2. หลักสูตร การประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น
3. หลักสูตร ช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพทิวทัศน์
4. หลักสูตร ช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพบุคคล
5. หลักสูตร ช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพหุ่นนิ่ง
6. หลักสูตร การจัดและตกแต่งสวนหย่อม
7. หลักสูตร การสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ
8. หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
9. หลักสูตร การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
10. หลักสูตร เครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้
11. หลักสูตร งานใบตอง
12. หลักสูตร ทำผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
13. หลักสูตร ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
14. หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เฉพาะทาง อุตสาหกรรม
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email


ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)