หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

รายละเอียด : กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.

ความสำคัญ : หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นได้ปรับปรุงจากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแต่ละจังหวัดพัฒนาเป็นฉบับร่างมาแล้ว สำนักงาน กศน. นำมาพัฒนาเนื้อหาสาระให้ครบวงจรและกำหนดระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบเอกสาร : Word , pdf

อัพโหลดเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

ข้อมูลโดย : อาคม  จันตะนี 

 

ความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 
1. หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยกระดาษกล้วย
2. หลักสูตร การประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น
3. หลักสูตร ช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพทิวทัศน์
4. หลักสูตร ช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพบุคคล
5. หลักสูตร ช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพหุ่นนิ่ง
6. หลักสูตร การจัดและตกแต่งสวนหย่อม
7. หลักสูตร การสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ
8. หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
9. หลักสูตร การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
10. หลักสูตร เครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้
11. หลักสูตร งานใบตอง
12. หลักสูตร ทำผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
13. หลักสูตร ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
14. หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เฉพาะทาง อุตสาหกรรม
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email


ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)