หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

รายละเอียด : กลุ่มอาชีพอุสาหกรรม

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.

ความสำคัญ : หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นได้ปรับปรุงจากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแต่ละจังหวัดพัฒนาเป็นฉบับร่างมาแล้ว สำนักงาน กศน. นำมาพัฒนาเนื้อหาสาระให้ครบวงจรและกำหนดระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบเอกสาร : Word , pdf

อัพโหลดเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

ข้อมูลโดย : อาคม  จันตะนี 

 

อุตสาหกรรม

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 

 

 

 
1. หลักสูตร การทำอิฐบล็อค
2. หลักสูตร การทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์
3. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
4. หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
5. หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
6. หลักสูตร การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร
7. หลักสูตร ลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา
8. หลักสูตร การทำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
9. หลักสูตร ไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้
10. หลักสูตร การผลิตและแปรรูปกระดาษสา
ความคิดสร้างสรรค์ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เฉพาะทาง
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)