กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม

     

      ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วยว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือเรียกรวมว่าปัจจัยสี่โดยสิ่งที่สามารถผลิตปัจจัยสี่ให้ดีมีคุณภาพและไม่ก่ออันตรายหรือก่ออันตรายให้กับร่างกายและทรัพย์สินน้อยที่สุดคือการผลิตจากอุตสาหกรรม

       อุตสาหกรรมครัวเรือน คืออุตสาหกรรมการผลิตง่ายๆ เล็กๆ มักทำกันในครอบครัวหรือหมู่บ้าน ไม่ใช้แรงงาน ทุนและปัจจัยมาก แต่มักจะได้กำไรต่ำ อุตสาหกรรมจำพวกนี้มีตัวอย่างเช่น หัตถกรรมจักสาน เซรามิก ถ้วยโถโอชามต่างๆ รวมไปถึงสินค้าประเภทอาหารบรรจุถุงหรือหีบห่อที่มียี่ห้อบางชนิด เป็นต้นด้วย และสินค้าโอทอป (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) บางชนิดเองก็ถือเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนด้วย

 

อุตสาหกรรม

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 

 

 

 
1. หลักสูตร การทำอิฐบล็อค
2. หลักสูตร การทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์
3. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
4. หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
5. หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
6. หลักสูตร การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร
7. หลักสูตร ลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา
8. หลักสูตร การทำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
9. หลักสูตร ไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้
10. หลักสูตร การผลิตและแปรรูปกระดาษสา
ความคิดสร้างสรรค์ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เฉพาะทาง
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)