กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

     

      กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง คือกลุ่มอาชีพที่เน้นเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง โดยอาศัยทักษะประสบการณ์และความชำนาญของผู้ประกอบอาชีพ เป็นอาชีพที่แยกย่อยออกมาจากกลุ่มอาชีพหลัก เช่น กลุ่มงานก่อสร้าง ในงานเฉพาะทางสามารถแยกย่อยออกมาเป็น งานกระเบื้องมุงหลังคา งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานสี งานฝ้าเพดาน เป็นต้น ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ การพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพอยู่เสมอ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการระบบการผลิต จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม

 

เฉพาะทาง 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 
1. หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2. หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง
3. หลักสูตร การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
4. หลักสูตร การซ่อมคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์บ้าน)
6. หลักสูตร การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แอร์บ้าน)
7. หลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. หลักสูตร ธุรกิจสปา
9. หลักสูตร การทำมุ้งลวด
10. หลักสูตร การซ่อมกระเป๋า – รองเท้า
11. หลักสูตร ช่างปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์
12. หลักสูตร งานก่ออิฐ
13. หลักสูตร งานฉาบปูน
14. หลักสูตร งานกระเบื้องมุงหลังคา
15. หลักสูตร งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
16. หลักสูตร งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
17. หลักสูตร งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม
18. หลักสูตร งานสีและเคลือบผิว
19. หลักสูตร การดูแลสตรีหลังคลอด
อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)