หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

รายละเอียด : กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.

ความสำคัญ : หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นได้ปรับปรุงจากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแต่ละจังหวัดพัฒนาเป็นฉบับร่างมาแล้ว สำนักงาน กศน. นำมาพัฒนาเนื้อหาสาระให้ครบวงจรและกำหนดระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบเอกสาร : Word , pdf

อัพโหลดเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

ข้อมูลโดย : อาคม  จันตะนี 

 

เฉพาะทาง 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 
1. หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2. หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง
3. หลักสูตร การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
4. หลักสูตร การซ่อมคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์บ้าน)
6. หลักสูตร การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แอร์บ้าน)
7. หลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. หลักสูตร ธุรกิจสปา
9. หลักสูตร การทำมุ้งลวด
10. หลักสูตร การซ่อมกระเป๋า – รองเท้า
11. หลักสูตร ช่างปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์
12. หลักสูตร งานก่ออิฐ
13. หลักสูตร งานฉาบปูน
14. หลักสูตร งานกระเบื้องมุงหลังคา
15. หลักสูตร งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
16. หลักสูตร งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
17. หลักสูตร งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม
18. หลักสูตร งานสีและเคลือบผิว
19. หลักสูตร การดูแลสตรีหลังคลอด
อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)