หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

รายละเอียด : กลุ่มอาชีพพานิชยกรรม

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.

ความสำคัญ : หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นได้ปรับปรุงจากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแต่ละจังหวัดพัฒนาเป็นฉบับร่างมาแล้ว สำนักงาน กศน. นำมาพัฒนาเนื้อหาสาระให้ครบวงจรและกำหนดระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบเอกสาร : Word , pdf

อัพโหลดเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

ข้อมูลโดย : อาคม  จันตะนี 

 

พาณิชยกรรม

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 
1. หลักสูตร กาแฟโบราณ
2. หลักสูตร การขายซูชิ
3. หลักสูตร การทำรั้วลวดหนาม
4. หลักสูตร เชือกป่านมหัศจรรย์
5. หลักสูตร ธุรกิจขนมไทย
6. หลักสูตร การนวดเพื่อสุขภาพ
7. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
8. หลักสูตร โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
9. หลักสูตร โหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
10. หลักสูตร โหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
11. หลักสูตร อาหารไทยเพื่อการค้า
เฉพาะทาง อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เกษตรกรรม
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)