กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม

     

      การดำเนินธุรกิจการค้าเป็นอาชีพที่มีความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในยุคปัจจุบัน บุคคลผู้ประกอบอาชีพในด้านนี้จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้สนใจที่จะเรียนในประเภทวิชานี้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นอกจากนั้น จะต้องมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสังคม แนวโน้มและความเป็นไปได้ของวงการธุรกิจปัจจุบัน และมีเป้าหมายที่จะดำเนิน ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของตนเองโดยอิสระ ทั้งในขณะที่เรียนและในอนาคต และลักษณะเฉพาะของผู้เรียนประเภทวิชาดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความคล่องตัว ไหวพริบดี รอบรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ฉลาดและทันคน

 

พาณิชยกรรม

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  - หลักสูตร สาระการประกอบอาชีพ 2554

  - แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.2551

  - คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559

  - แนวทางการเทียบโอน กศน.2551

  - คู่มือการดำเนินงาน กศน.2551

 
1. หลักสูตร กาแฟโบราณ
2. หลักสูตร การขายซูชิ
3. หลักสูตร การทำรั้วลวดหนาม
4. หลักสูตร เชือกป่านมหัศจรรย์
5. หลักสูตร ธุรกิจขนมไทย
6. หลักสูตร การนวดเพื่อสุขภาพ
7. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
8. หลักสูตร โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
9. หลักสูตร โหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
10. หลักสูตร โหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
11. หลักสูตร อาหารไทยเพื่อการค้า
เฉพาะทาง อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เกษตรกรรม
 

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)