แผนการสอน ม-ปลาย

แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

     แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงาน กศน. ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) โดยบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ากับสื่อช่วยสอน แบบเรียน กศน.2551 และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
2. พท31001 ภาษาไทย ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
3. พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
4. พค31001 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
5. พว31001 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
8. อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
11. ทช31003 ศิลปศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
12. สค31001 สังคมศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
13. สค31002 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
14. สค31003 การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน


Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email
 

 ผู้จัดทำ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

 

อาคม จันตะนี at 5 ธันวาคม 2017 00:05
แจ้งสมาชิกและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ครูนอกระบบดอทคอม ทุกท่านครับ สาเหตุที่ลิงค์ในเว็บไซต์ไม่สามารถดาวน์โหลดแผนการสอนในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้นั้นเนื่องมาจากผมได้ถอดลิงค์ออกทั้งหมด เพราะต้องการจะปรับแผนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ตามที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาก แต่เนื่องจากมีเวลาในการจัดทำน้อย จึงไม่สามารถปรับปรุงเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ทันตามกรอบระยะเวลา แผนการจัดการเรียนรู้บางรายวิชาจึงเป็นแผนที่กรมจัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแผนฯ ของตำบลเท่านั้น ครูผู้สอนสามารถนำแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง แก้ไข รวมถึงประยุกต์ตามบริบทพื้นที่ของตนเอง การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซต์เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางเท่านั้นครับ อาคม จันตะนี (ครู กศน.ตำบล/เว็บมาสเตอร์)
nuris at 15 ตุลาคม 2017 22:40
อยากได้ ไฟล์ word แผนการสอน วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย พท31001 (ช่วยส่งหน่อยนะคะ)
anna at 4 กันยายน 2017 01:08
dropbox daily limit ค่าาาาา bandwidth จะเต็มไปไหน ตามมาสามวันแล้วยัง error 429 ตลอดค่ะ คงต้อง let it go ยาวไปค่าาาา ยังไงก็ขอคุณที่ขยันแบ่งปันนะคะ
Supaluck Impat at 2 กันยายน 2017 21:39
ไฟล์เสียค่ะ อยากได้ไฟล์มากเลย คงช่วยผ่อนงานได้เยอะ ขอบคุณนะคะ
วารุณี แดงเพชร at 23 สิงหาคม 2017 14:44
อยากได้แผนการสอนระดับ ม.ปลายรายวิชาบังคับค่ะ
elsa at 22 กรกฎาคม 2017 21:59
โหลดไม่ได้...ทำเว็ปมาเพื่อ??????????????ถามใจเธอดู!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!