แผนการสอน ประถม
 • 23 ธันวาคม 2016
 • 3956
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ ประถมศึกษา       แผนการจัดการเรียนกา...
อ่านต่อ
แผนการสอน ม-ต้น
 • 3 มกราคม 2017
 • 7737
 • 1
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น       แผนการจัดการเ...
อ่านต่อ
แผนการสอน ม-ปลาย
 • 3 มกราคม 2017
 • 6766
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย      แผนการจัดการเ...
อ่านต่อ
คำอธิบายรายวิชา
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 3169
 • 0
  คำอธิบายรายวิชาเลือก        กศน. สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้พัฒนาและรวบรว...
อ่านต่อ
แบบเรียนรายวิชาเลือก
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 9106
 • 0
เอกสารประกอบรายวิชาเลือก รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ &nbs...
อ่านต่อ
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 4247
 • 0
  แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ           แผนจุลภาค กศน.ตำบล...
อ่านต่อ
เทียบระดับการศึกษา
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 1800
 • 0
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับกา...
อ่านต่อ
แผนการสอนวิชาเลือก
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 4569
 • 0
แผนการสอนรายวิชาเลือก ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย     &nbsp...
อ่านต่อ
แผนการสอนบูรณาการ
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 2118
 • 0
   แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนการสอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (รายวิชา ทักษะกา...
อ่านต่อ