กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 3108
 • 0
            การดำเนินธุรกิจการค้าเป็นอาชีพที่มีความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในยุคปัจจุบัน...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 6245
 • 0
            กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง คือกลุ่มอาชีพที่เน้นเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง โ...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2859
 • 0
            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วย...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2462
 • 0
        ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลก...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2513
 • 0
            เกษตรกรรม เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบ...
อ่านต่อ