กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 1844
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มา : สำนักงาน...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2259
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพอุสาหกรรม แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. คว...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 1821
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพพานิชยกรรม แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. ค...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 3123
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. ควา...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 1985
 • 0
หมวดหมู่ : หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ รายละเอียด : กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. คว...
อ่านต่อ