ดร.กล้า สมตระกูล ชี้การจัดการเรียนรู้ "แบบออนไลน์" คือปัจจัยความสำเร็จและทางรอดในการจัดการเรียนรู้ "แบบ กศน." ในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • 7 ตุลาคม 2017 09:59
  • 863
  • 0
การจัดการเรียนรู้ "แบบออนไลน์" คือปัจจัยความสำเร็จ และทางรอดในการจัดการเรียนรู้ "แบบ กศน." ในยุคไทยแลนด์ 4.0      ดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจั
อ่านต่อ